ValikkoValikko

Myllyn Apteekki, henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Myllyn Apteekin asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä
Myllyn Apteekki
Myllynkatu 1003
21280 RAISIO
puh. 02 332 3919

Rekisteristä vastaa apteekkari Anne Elo-Kinnunen.

Rekisterin pitämisen peruste
Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla tiedottamiseen, markkinointiin, palvelun ja markkinoinnin kohdentamiseen ja sen edellyttämään profilointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin talletetaan asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, minkä lisäksi rekisteriin voi sisältyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa kertyviä tietoja.

Asiakasrekisteriin talletetaan:
– Sukunimi ja etunimi
– Henkilötunnus
– Asiakkaan yhteystiedot
– Sähköiseen lääkemääräykseen liittyvät valtuutukset

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta muiden yritysten käyttöön ilman lain mukaista perustetta. Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla. Tiedot sijaitsevat palomuurein suojatussa teknisessä ympäristössä.

Keskustelu »